04:46 13 اوت 2020
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
  • اولین نمایش مد ماسک در سئول
© AP Photo / Lee Jin-man
اولین نمایش مد ماسک در سئول.

اولین نمایش مد ماسک کوویدی در سئول برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها ازاولین نمایش مد ماسک در سئول، پایتخت کره جنوبی جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر