09:45 02 مارس 2021
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس دین پولارد از بریتانیا
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس محمت اسلان از ترکیه
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس ماگدالنا استراکووا از چک
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس آلیس وان کمپن از نیدرلند
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس تئون ولدمن از نیدرلند
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس ماگدالنا استراکووا از چک
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس ایزابلا مریمان از بریتانیا
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس ایوان استودنیک از اسلوواکی
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس سالی بیلام از بریتانیا
  • مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس محمت اسلان از ترکیه
مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی
عکاس دین پولارد از بریتانیا.

فینالیست های مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات در سال 2020 میلادی مشخص شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از فینال مسابقه عکاسی کمدی بین‌المللی حیوانات 2020 جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر