16:59 17 آوریل 2021
 • خانه چوبی در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در روستای ماسلگا واقع در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • قایق ها در ساحل دریاچه در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • خانه چوبی در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در روستای ماسلگا واقع در استان آرخانگلسک
 • قایق سواری در دریاچه ای در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • پارک معماری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • اسب ها در طبیعت زیبای روستای مارشیخین در استان آرخانگلسک
 • مردم در حال استراحه در پارک ملی کنوزرسکی واقع در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 •  پارک ملی کنوزرسکی واقع در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
 • کار هنری در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در استان آرخانگلسک
© Sputnik / Pavel Lvov
خانه چوبی در محدوده پارک ملی کنوزرسکی در روستای ماسلگا واقع در استان آرخانگلسک

تصاویری از زیبایی وحشی شمال روسیه در منطقه حفاظت شده کارگوپوله را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر