09:53 20 اکتبر 2020
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
یاکوتیا
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
یاکوتیا
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
یاکوتیا
 • جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک
© REUTERS / Greenpeace / Julia Petrenko
جنگل های سیبری گرفتار در آغوش سوزان آتش
کراسنویارسک.

آتش‌سوزی‌هایی که جنگل‌های سیبری را در آغوش سوزان خود گرفتار کرد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از آتش‌سوزس‌های سیبری جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر