08:53 21 ژانویه 2021
 • افتتاح پارکینگ « سینما -ماشین» در مسکو
 • افتتاح پارکینگ « سینما -ماشین» در مسکو
جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو
 • افتتاح پارکینگ « سینما -ماشین» در مسکو
گروه «کوینز» مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو
© Sputnik / Alexey Maishev
افتتاح پارکینگ « سینما -ماشین» در مسکو.

تماشای فیلم و کنسرت از داخل ماشین دارد در مسکو به یک سنت جالب مبدل می‌شود.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از اولین پارکینگ سینمایی - کنسرتی مسکو زیر آسمان باز جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر