21:30 11 اوت 2020
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведние митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
 • Акция в Афинах против запрета на проведение митингов
© Sputnik / Kostis Ntantamis
تظاهرکنندگان در آتن، به دلیل محدودیت های تعیین شده در خصوص میتینگ ها به اعتراض پرداختند.

اسپوتنیک توجه شما را به ادامه ناآرامی ها در پایتخت یونان جلب می کند.

مرتبط:

آتش سوزی در کابین خلبان پرواز برلین - آتن
تهران به آتن: حواست را جمع کن
آتن بهترین رابطه را با تهران دارد
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر