21:30 11 اوت 2020
  • حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • تخریب ساختمانها در پی حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • تخریب ساختمانها در پی حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • تخریب ساختمانها در پی حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • تخریب ساختمانها در پی حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • تخریب ساختمانها در پی حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
  • حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا
© REUTERS / Khaled Abdullah
حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایتخت یمن شهر صنعا

به خاطر درگیری ها در یمن حدود سه میلیون نفر از شهروندان این کشور آواره شده اند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر