10:33 15 اوت 2020
 • ممتحن برگه های امتحانی را به دانش آموزان چینی می دهد
 • امتحانات ورودی دانشگاه در بلگراد صربستان
 • کنترل تب قبل از امتحان در قاهره مصر
 • بازرسی در هنگام ورود به مدرسه برای برگزاری امتحان دولتی مشترک در مسکو
 • دانش آموزان قبل از آغاز امتحان در آلمان
 • مراقب با ماسک دانش آموز مصری را بررسی می کند
 • دانش آموزان با ماسک قبل از شروع امتحانان در قاهره مصر
 • امتحان دولتی واحد برای دانش آموزان در چیتا روسیه
 • ضدعفونی دستان دانش آموزان قبل از دادن امتحان در قاهره مصر
 • دانشجو با ماسک قبل از امتحان در استانبول ترکیه
 • محصلین در روز اول امتحان نهایی در قاهره مصر
 • پزشک مشغول معاینه دانش آموز در روز امتحان در قاهره مصر
 • دانش آموز در زمان برگزاری امتحانات در قاهره مصر
 • امتحانات ورودی دانشگاه در بلگراد صربستان
 • دانش آموزان در زمان برگزاری امتحانات در ولادی واستوک
 • دانشجویان در حال دادن امتحانات در رم ایتالیا
 • دانش آموز قبل از آغاز امتحان در نوسیبیرسک
© REUTERS / China Daily
ممتحن برگه های امتحانی را به دانش آموزان چینی می دهد

استرس، ماسک و فاصله: برگزاری امتحانات مدرسه و دانشگاه در اوضاع پاندمی ویروس کرونا. این تصاویر را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر