04:26 21 سپتامبر 2020
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس گریبکوف
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس میخائیل کاروچکا
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس FMNLab
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس پاول سوموف
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس گریبکوف (طبیعت)
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس آندری ساویتسکی (لارو پشه)
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس پاول سوموف(برلیان)
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس آندری چرنوگورودوف
 • کنکور عکاسی علمی
عکاس آناتولی میخالتسوف (بافت برگ)
 • کنکور عکاسی علمی
عدسی‌های رترو
کنکور عکاسی علمی
عکاس گریبکوف.

برندگان مسابقه عکاسی«از علم عکس بگیر2020» اعلام شدند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالبترین عکس ها از کنکور «عکاسی علمی 2020» جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر