13:59 25 سپتامبر 2020
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
هواپیمای «ال -39» آلباتروس
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
هواپیمای «ال -39» آلباتروس
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
هواپیمای «ال -39» آلباتروس
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
هواپیمای «ال -39» آلباتروس
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
 • دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار
© Sputnik / Georgiy Zimarev
دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار.

دختران روس در تمرینات تابستانی خلبانی هنرستان عالی خلبانی کراسنودار شرکت کردند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از تمرینات خلبانی دختران روس در کراسنودار جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر