00:45 21 سپتامبر 2020
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
  • اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه
اکیپ گشت دریایی زنان در ناوگان دریای سیاه روسیه
قایق گشت«پ-834» روسیه.

خدمت اکیپ گشت دریایی «زنان روسیه»در ناوگان دریای سیاه روسیه آغاز شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب‌ترین عکس ها از «اکیپ گشت دریایی زنان» در ناوگان دریای سیاه روسیه جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر