17:33 12 ژوئیه 2020
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
 • تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو
تمرینات برای 75 مین سالگرد پیروزی در منطقه آلبینو در حومه مسکو

نظامیان روسیه برای مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم تمرین می کنند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر