01:23 21 سپتامبر 2020
  • مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند
  • مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند
  • مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند
  • مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند
  • مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند
  • اردوگاه نظامی «رکبان» سوریه
  •  مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه نظامی «رکبان» را ترک می کنند
  •  مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه نظامی «رکبان» را ترک می کنند
© Sputnik /
مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند.

مهاجران سوریه تحت نظارت نظامیان روسیه، اردوگاه «رکبان» را ترک می کنند.

در گالری امروز، توجه شما را به تصاویری از مراحل خروج مهاجران سوریه از اردوگاه رکبان جلب می کنیم. در اردوگاه نظامی رکبان در مرز اردن که تحت کنترل نظامیان آمریکایی قرار داشت، 60 هزار غیرنظامی تحت شرایط غیرانسانی زندگی می کردند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر