09:45 28 اکتبر 2020
 • عجایب سطح مریخ
نقش چهره
 • عجایب سطح مریخ
 • عجایب سطح مریخ
جسم فضایی از آهن و نیکل
 • عجایب سطح مریخ
قاشق مریخی
 • عجایب سطح مریخ
اجسام کروی شکل کوچک فضایی
 • عجایب سطح مریخ
سایه دختران
 • عجایب سطح مریخ
چاله مریخی
 • عجایب سطح مریخ
تکه استخوان
 • عجایب سطح مریخ
جسمی روشن در نزدیکی آشیانه سنگی
 • عجایب سطح مریخ
بوسه مریخی
 • عجایب سطح مریخ
بتن‌ریزی مریخی
 • عجایب سطح مریخ
بیسکویت وافل مریخی
عجایب سطح مریخ
نقش چهره.

سطح مریخ از نگاه مردم عادی چگونه دیده می‌شود؟

در گالری امروز،توجه شما را به جالب ترین عکس ها از سطح مریخ جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر