00:41 20 اکتبر 2020
 • ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا
استقبال از سوی کارگران پالایشگاه ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
کارگران ونزوئلایی
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
پالایشگاه ال پالیتو
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 در مجاورت پالایشگاه ال پالیتو
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 وزیر نفت ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
 • نفتکش ایرانی فورچون حامل سوخت برای ونزوئلا
© AP Photo / Ernesto Vargas
ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا
استقبال از سوی کارگران پالایشگاه ونزوئلا.

کارگران پالایشگاه ونزوئلا با پرچم ایران به استقبال نفتکش ایرانی حامل سوخت برای ونزوئلا رفتند.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس ها از ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر