03:57 20 اکتبر 2020
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
سیمفروپل
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
تامبوف
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
کریمه
 • آخرین زنگ مدارس روسیه
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
سن پیترزبورگ
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
سیمفروپل
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
مسکو
 • آخرین زنگ مدارس روسیه
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
مسکو
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
سیمفروپل
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
تامبوف
 • آخرین زنگ مدارس روسیه
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
مسکو
 • آخرین زنگ مدارس روسیه
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
سیمفروپل
 • آخرین زنگ مدارس روسیه
 • آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
مسکو
© Sputnik / Alexandr Polegenko
آخرین زنگ مدارس روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان ها
سیمفروپل.

فارغ‌التحصیلان مدارس روسیه به دلیل شیوع کروناویروس مجبور شدند جشن ها را محدود کنند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از آخرین زنگ مدارس در روسیه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر