09:15 03 مارس 2021
  • دختری با چتر در دشت پر از شقایق در کریمه
  • دشت شقایق در کریمه
  • گل شقایق در کریمه
  • دشت شقایق در کریمه
  • دشت شقایق در کریمه
  • دشت شقایق در کریمه
  • دشت شقایق در کریمه
  • دختری با گلهای شقایق و گلهای دیگر دسته گل درست می کند
  • دشت شقایق در کریمه
  • دشت شقایق در کریمه
© Sputnik / Maks Vetrov
دختری با چتر در دشت پر از شقایق در کریمه

گل شقایق گیاهی است خودرو و وحشی با گل‌هایی با چهار گلبرگ که گلبرگ‌های آن به رنگ سرخ و وسط آن سیاه می باشد.

در ادبیات فارسی، بخش سیاه‌رنگ شقایق، به «داغ» تشبیه شده که از هجران و دوری یار به وجود آمده‌است.

حافظ می‌گوید: ای گُل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر