• بازدید کننده گان با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
 • بازدید کننده ای با ماسک و محافظ صورت از گالری بورگزه در رم دیدن می کند
 • بازدید کننده گان با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
 • بازدید کننده گان با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
 • بازدید کننده گان از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
 • بازدید کننده گان از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
 • بازدید کننده ای با ماسک در حال تماشای مجسمه گرگ در موزه رم.
 • بازدید کننده ای با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کند.
 • بازدید کننده ای با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کند.
 • بازدید کننده ای جلوی درب ورودی موزه کاپیتولین در رم.
 • بازدید کننده گان با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
 • بازدید کننده گان با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.
© Photo / Alessandra Tarantino
بازدید کننده گان با ماسک از موزه کاپیتولین در رم بازدید می کنند.

در شهر رم پایتخت ایتالیا موزه های زیادی هست که یکی از آن ها موزه کاپیتولین می باشد. این موزه مجموعه از آثار هنری و باستان شناسی است و در بالای تپه ای در رم قرار دارد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر