01:42 20 اکتبر 2020
 • یک زن که ماسک پزشکی به صورت دارد با سگ خود در مرکز شهر تورین ایتالیا قدم می زند
 • فروشنده با ماسک پزشکی در یک فروشگاه در تورین، ایتالیا
 • شهروندان با ماسک های پزشکی در میدان سان کارلو در تورین، ایتالیا
 • زنی با ماسک پزشکی در یک کتاب فروشی در تورین، ایتالیا
 • شهروندان نزدیک بازاری در تورین، ایتالیا
 • فروشنده گل با ماسک پزشکی در خیابانی در تورین ایتالیا
 • شهروندان با ماسک در بازاری در تورین ایتالیا
 • دختر و پسر جوان در حال گرفتن سلفی در تورین ایتالیا
 • دختری در خیابان های تورین دوچرخه سواری می کند
 • مردم در پارکی در تورین ایتالیا
 • فروشنده گوشت در بازاری در تورین
 • مردی در خیابان های تورین روزنامه می خواند
 • نیایشگران در کلیسایی در تورین
 • پرچم ایتالیا با کلمات همه چیز خوب خواهد شد در خیابانی در تورین
© Sputnik / Giorgio Perottino
یک زن که ماسک پزشکی به صورت دارد با سگ خود در مرکز شهر تورین ایتالیا قدم می زند

تورین شهری در شمال غربی ایتالیا و مرکز استان پیه مونته می‌باشد. تورین نخستین پایتخت ایتالیا در فاصله سالهای 1861 تا 1865 می‌باشد. به لحاظ جمعیتی چهارمین و به لحاظ اقتصادی سومین شهر مهم ایتالیاست.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر