• مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۸۴
 • مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۶۹
 • راهپیمایی روز اول می در سال ۱۹۶۴
 • بچه ها مشغول دوچرخه سواری در راهپیمایی اول ماه می در استالینگراد، سال ۱۹۴۶
 • مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۵۲
 • مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۳۴
 • مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۶۴
 • مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۶۹
 • مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۷۴
 • راهپیمایی روز کارگر در میدان سرخ مسکو، سال ۱۹۸۲
 • راهپیمایی اول می در میدان سرخ، سال ۱۹۷۱
 • هیات مهمانان ژاپنی در راهپیمایی روز کارگر در میدان سرخ مسکو، سال ۱۹۷۰
 • راهپیمایی روز اول می در مسکو سال ۱۹۶۹
 • راهپیمایی روز اول می در میدان سرخ مسکو، سال ۱۹۸۸
 • راهپیمایی روز کارگر در مسکو، سال ۱۹۶۱
 • راهپیمایی روز کارگر در مسکو سال ۱۹۳۸
 • راهپیمایی اول می در عشق آباد، سال ۱۹۷۶
 • مهمانانی از آفریقا در راهپیمایی روز بین المللی کارگران در سال ۱۹۶۰
 • مسکویی های کوچک در سال ۱۹۶۸
 • راهپیمایی روز اول می در مسکو، سال ۱۹۸۷
© Sputnik / Yuryi Abramochkin
مراسم روز کارگر در میدان سرخ مسکو ، سال ۱۹۸۴

صلح، کار، راهپیمایی؛ تصاویری از شوروی در روز جهانی کارگر را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر