18:09 20 اکتبر 2020
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
آی‌پد به جای دانشجو در مراسم فارغ‌التحصیلی در ژاپن
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
سوریه
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
اردن
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
آمریکا
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
توکیو
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
اسپانیا
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
هاوانا
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
فیلیپین
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
بروکسل
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
کالیفرنیا
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
هنگ کنگ
 • روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
آلمان
© REUTERS / BBT University
روند «دورآموزشی» در سراسر جهان در زمان بحران کروناویروس
آی‌پد به جای دانشجو در مراسم فارغ‌التحصیلی در ژاپن.

در سراسر جهان، به دلیل شیوع کروناویروس، دورآموزشی رواج پیدا کرده است.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از روند «دورآموزشی» در کشورهای جهان جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر