01:18 27 سپتامبر 2020
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
گردشگران روس در تایلند
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
تایلند
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
تایلند
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
تایلند
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
تایلند
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
ویتنام
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
ویتنام
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
ویتنام
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
ویتنام
  • وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
ویتنام
© Sputnik / Stringer
وضعیت شهرهای ساحلی ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس
گردشگران روس در تایلند.

شهرهای ساحلی در ویتنام و تایلند در دوران شیوع کروناویروس تغییر چهره داده‌اند.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس‌هایی از شهرهای ساحلی در دوران اپیدمی کروناویروس جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر