13:48 11 ژوئیه 2020
 • پلاکارد فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس 
آفریقای جنوبی
 • پلاکارد فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس 
چراغ‌های هتلی در آلمان به شکل قلب روشن شدند
 • پلاکارد فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
رعایت فاصله در نیویورک
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
اسرائیل
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
همبستگی خانه‌نشینی در فرانسه
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
انگلیس
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
ایرلند شمالی با نوشته « دستت را بشور»
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
 فرانسه
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
کالیفرنیا
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
آمریکا
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
انگلیس
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
کالیفرنیا
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
مسکو
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
رعایت فاصله از یکدیگر، برلین
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
بوستون
 • پلاکارد روحیه دادن به مردم و فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
شیکاگو
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
پلاکارد فراخوان به خانه ماندن برای مقابله با شیوع کروناویروس
آفریقای جنوبی.

پلاکاردهای گوناگون مردم را به «خانه‌نشینی» برای مقابله با کروناویروس فرامی‌خوانند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین پلاکاردهایی جلب می کنیم که برای روحیه دادن به مردم در زمان مقابله با کروناویروس بر ساختمانها آویزان شده‌اند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر