13:42 27 اکتبر 2020
 •  کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
سیاتل آمریکا
 •  کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
روم ایتالیا
 •  کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
نیویورک
 •  کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
سیاتل آمریکا
 •  کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
آمریکا
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
واشنگتن
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
ساکرامنتو در کالیفرنیا
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
لهستان
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
ایالت اورگان
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
ایالت جورجیا
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
برزیل
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
بوداپست مجارستان
© REUTERS / Lindsey Wasson
کار و تحصیل خانگی در دوران کرونایی
سیاتل آمریکا.

مردم جهان به کار و تحصیل بچه‌ها در خانه روی آورده‌اند.

در گالری امروز توجه شما را به عکس‌های از فرایند کار و تحصیل ساکنان زمین در خانه در پی شیوع ویروس کرونا، جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر