13:32 27 سپتامبر 2020
 • کاریکاتور هنرمند بلژیکی Luc Descheemaeker در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس آناتولی رادین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند ایرانی سامان ترابی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس ایگور اسمیرنوف در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند ایرانی محسن جعفری در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس ایگور اسمیرنوف در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند کانادایی پیمان عدالتی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند ایرانی مسعود شجاعی طباطباعی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند ایرانی سعید صادقی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس ویکتور اسکوپینتسف در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
 • کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
© Photo / Courtesy of International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020
کاریکاتور هنرمند بلژیکی Luc Descheemaeker در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران

مسابقه کاریکاتور International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران برگزار شد. از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر