15:18 27 سپتامبر 2020
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
پراگ
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
بیروت
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
مسکو
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
نیویورک
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
لبنان
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
پاریس
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
تفلیس
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
پاریس
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
مسکو
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
بیروت
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
پاریس
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
منهتن
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
مترو مسکو
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
تفلیس
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
مسکو
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
نیویورک
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
مسکو
 • وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
پراگ
© Sputnik / Eduard Erben
وضعیت جهان در زمینه شیوع ویروس کرونا
پراگ.

با شیوع کرونا ویروس در سراسر جهان، مردم چگونه روزهای زندگی را سپری می‌کنند؟

در گالری امروز، توجه شما را به عکس‌هایی از وضعیت جهانیان در دوران کرونایی جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر