18:34 25 ژانویه 2021
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
 • Контрольно-пропускной пункт при выезде из Эчмиадзина (17 марта 2020). Армавир
© Sputnik / Asatur Yesayants
پلیس های مرزی در زمان شیوع کرونا باید به سر کار بروند

با توجه به شیوع ویروس کووید 19 در جهان، مردم باید خود را به مدت 14 روز در خانه قرنطینه کنند. اما چه کسانی باید حتما از خانه خارج شوند؟

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر