23:54 08 آوریل 2020
 • مردی روی مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • دختری با لباس محلی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • نمایی از میدان مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • هنرمندان با لباس های محلی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مرد جوان با لباس های محلی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • هنرمندان با لباس های محلی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • هنرمندان با لباس های محلی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
 • مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک
© Sputnik / Kirill Shipitsin
مردی روی مجسمه یخی در مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در چارچوب فستیوال Olkhon Ice Fest در دریاچه بایکال استان ایرکوتسک

تصاویری زیبا از مسابقه بین المللی مجسمه های یخی در بایکال را در گالری عکس اسپوتنیک ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر