23:21 01 آوریل 2020
 • Гавайский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Серферы на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Гигантские волны во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Британский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Гавайский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Бразильский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Гавайский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Гавайский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Немецкий серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Испанский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
 • Португальский серфер на гигантских волнах во время турнира Nazare Tow Surfing Challenge в Португалии
© AP Photo / Armando Franca
سورفینگ، ورزشی برای ثروتمندان

اسپوتنیک توجه شما را به پرطرفدارترین ورزش برای ثروتمندان در پرتقال جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر