07:03 01 آوریل 2020
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا
© Sputnik / Alessandro Rota
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در ایتالیا.

کارناوال ونیز سال 2020 با رنگارنگی زیاد و جذاب برگزار شد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس‌هایی از کارناوال ونیز 2020 جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر