23:15 01 آوریل 2020
 • تغییر دما در شهر مسکو رکورد برقرار کرد
 • تغییر دما در شهر مسکو رکورد برقرار کرد
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر مسکو رکورد برقرار کرد
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر مسکو رکورد برقرار کرد
 • تغییر دما در شهر سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد
دمای هوا در ماه فوریه به 7,4 درجه بالای صفر رسیده است
 • تغییر دما در شهر مسکو رکورد برقرار کرد
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
تغییر دما در شهر مسکو رکورد برقرار کرد.

تغییرات هوایی در سن‌پیترزبورگ رکورد برقرار کرد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس‌هایی از تغییر دما در دو شهر مسکو و سن پیترزبورگ جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر