07:29 01 آوریل 2020
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
  • بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه
© Sputnik / Dmitriy Vinogradov
بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه.

آوارگان سوریه به شهر معره النعمان سوریه برمی‌گردند.

در گالری امروز توجه شما را به روند بازگشت آوارگان به شهر معره النعمان سوریه جلب می کنیم. 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر