23:58 01 اکتبر 2020
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار هاوایی
کای لنی
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار استرالیایی
 میک کوربت
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار هاوایی
کای لنی
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار هاوایی
کای لنی
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار آلمان
سباستین استودنر
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار آلمان
سباستین استودنر
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار استرالیایی
 میک کوربت
  • موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال 
موج‌سوار هاوایی
کای لنی
© AP Photo / Armando Franca
موج‌سواری بر امواج عظیم در پرتغال
موج‌سوار هاوایی
کای لنی .

موج‌سواران در مسابقه موج‌سواری در پرتغال شرکت کردند.

در گالری امروز توجه شما را به جذاب ترین عکس های از موج‌سواری در مسابقه Nazare Tow Surfing Challenge جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر