• بارش برف در شهر تبریز - ایران
 • پاکسازی راه ها پس از بارش سنگین برف در استان گیلان - ایران
 • بارش سنگین برف در جاده قزوین - رشت
 • خودروی برف روب در حال باز کردن راه ها در گیلان - ایران
 • بارش سنگین برف در گیلان - ایران
 • بارش شدید برف در گیلان - ایران
 • بارش شدید برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش شدید برف در گیلان - ایران
 • بارش شدید برف در گیلان - ایران
 • بارش شدید برف در تبریز- ایران
 • بارش سنگین برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش سنگین برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش شدید برف در تبریز- ایران
 • بارش شدید برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش شدید برف در تبریز- ایران
 • بارش شدید برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش شدید برف در تبریز- ایران
 • بارش شدید برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش سنگین برف در شهر خلخال - استان اردبیل
 • بارش شدید برف در تبریز- ایران
 • بارش شدید برف در تبریز- ایران
 • بارش شدید برف در شهر خلخال - استان اردبیل
بارش برف در شهر تبریز - ایران

طی روزهای اخیر بارش سنگین برف، استان های شمالی ایران را سفید پوش کرد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر