14:25 30 سپتامبر 2020
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
 • مردی با نوشته تا آخر ایستاده ایم در راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران
© AFP 2020 / Iranian Presidency
راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران

راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت 41 مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر