14:25 23 فوریه 2020
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدل با ماسک در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدل با ماسک در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
 • مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک
© REUTERS / Caitlin Ochs
مدلی در نمایش کلکسیون The Blondsدر هفته مد نیویورک

هفته مد نیویورک و مدل هایی با ماسک و پر آغاز شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر