19:58 19 اکتبر 2020
 • جغد ها با مربی شان در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با نام میخ در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با نام ژیولتی در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغدها با مربیان شان در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با مربی اش در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با نام ژیولتی در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغدها با مربیان شان در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد ها با مربی شان در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با مربی اش در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با نام ژیولتی در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با نام میخ در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
 • جغد با مربی اش در پارک رویف روچی در کراسنویارسک
© Sputnik / Ilya Naimushin
جغد ها با مربی شان در پارک " رویف روچی" در کراسنویارسک

پرندگان رویایی مانند جغدها چطور در پارک " رویف روچی" زندگی می کنند؟

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر