02:28 01 اکتبر 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
 • نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
 Defexpo India 2020
© Sputnik / Aleksander Melnikov
نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی هند
Defexpo India 2020.

نمایشگاه صنایع دفاعی در هند گشایش یافت.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس ها از نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی Defexpo India 2020 که در هند گشایش یافت، جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر