06:46 25 اکتبر 2020
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
ساخت نیروگاه چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
نیروگاه چرنوبیل، سال 1986
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
نیروگاه چرنوبیل، سال 1986
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
روباه در شهر ارواح
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
گردشگران بلژیکی در چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
کودکستان
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
توریست ها در چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
توریست ها در چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
 • شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل
© AFP 2020 / Genya Savilov
شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل.

شهر «پریپیات» پس از حادثه چرنوبیل، شهر ارواح شد.

در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از شهر «پریپیات» در نزدیکی چرنوبیل جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر