07:05 25 سپتامبر 2020
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
 • Стая скворцов
© REUTERS / Amir Cohen
رقص سار ها

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از کوچ دسته جمعی پرندگان من جمله سار ها جلب می کند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر