04:31 10 ژوئیه 2020
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
 • مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
مراسم خاکسپاری قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در شهر گرگان ایران
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر