02:39 29 نوامبر 2020
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا
Susan Powell،1980
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Tara Dawn Hollandan ،1997
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Katherine Shindle ،1998
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Angela Perez Baraquio ،2002
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Ericka Dunlap ،2004
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Jennifer Berry ،2006
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Kirsten Haglund ،2008
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Katie Stam ،2009
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Caressa Cameron ،2010
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Laura Kaeppeler ،2012
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Nina Davuluri ،2013
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Betty Cantrell ،2016
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Cara Mund ،2018
 • مسابقه « دختر شایسته» آمریکا 
Camille Schrier ،2019
© AP Photo / Rusty Kennedy
مسابقه « دختر شایسته» آمریکا
Susan Powell،1980.

در کنکور « دختر شایسته» آمریکا، شرکت‌کنندگان به انواع گوناگون احساسات خود را نشان دادند.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از کنکور «دختر شایسته» آمریکا جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر