11:00 02 دسامبر 2020
 • برف زیبایی خاصی به مسکو بخشیده است
 • مسکوی برف‌پوش
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
 • برف، مسکو را سفید پوش کرد
© Sputnik / Sergey Piatakov
برف زیبایی خاصی به مسکو بخشیده است.

برف اهالی مسکو را شاد کرد.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس ها از مسکوی برفپوش جلب می کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر