03:00 26 سپتامبر 2020
  • برخورد شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت با پلیس
  • برخورد شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت با پلیس
  • برخورد شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت با پلیس
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
  • شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت
© REUTERS / Mohamed Azakir
برخورد شرکت‌کنندگان ناآرامی های بیروت با پلیس.

در بیروت اعتراضات ضد دولتی برگزار شد.

در گالری امروز توجه شما را به عکس‌هایی از ناآرامی های بیروت جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر