14:25 30 سپتامبر 2020
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
  • شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy
شرکت واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه.

واحد دفاع ساحلی ناوگان دریای سیاه در مسابقه بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه شرکت کرد.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از بیاتلون تانکی در شبه جزیره کریمه مورد توجه شما قرار داده می‌شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر