02:34 26 سپتامبر 2020
  • کارگران در بندر چابهار ایران
  • بندر چابهار ایران
  • بندر چابهار ایران
  • کارگران در بندر چابهار ایران
  • بندر چابهار ایران
  • بندر چابهار ایران
  • کارگران در بندر چابهار ایران
  •  بندر چابهار ایران
  • کارگران در بندر چابهار ایران
© Sputnik / Shiva Abshenas
کارگران در بندر چابهار ایران
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر