03:20 26 سپتامبر 2020
  • حراج کهربا در کالینینگراد
  • شرکت‌کنندگان حراج کهربا در کالینینگراد
  • حراج کهربا در کالینینگراد
یکی از سه لباس اسلامی مزین به سنگ‌های کهربا
  • حراج کهربا در کالینینگراد
یکی از سه لباس اسلامی مزین به سنگ‌های کهربا
قیمت آن 70 هزار روبل معادل حدود 1000 یورو است
  • شرکت‌کنندگان حراج کهربا در کالینینگراد
  • شرکت‌کنندگان حراج کهربا در کالینینگراد
  • حراج کهربا در کالینینگراد
یکی از سه لباس اسلامی مزین به سنگ‌های کهربا
قیمت آن 70 هزار روبل معادل حدود 1000 یورو است
  • حراج کهربا در کالینینگراد
© Sputnik / Igor Zarembo
حراج کهربا در کالینینگراد.

در کالینینگراد ، حراج کهربا برگزار شد.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از حراج کهربا در کالینینگراد جلب می‌کنیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر