21:28 21 ژانویه 2021
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
 • مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد
© Sputnik / Mazyar Asadi
مرحله سوم مسابقات قهرمانی دریفت در مجتمع ورزشی آزادی تهران برگزار شد

مرحله سوم مسابقات جهانی دریفت در ایران برگزار شد.

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید. 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر