00:17 23 سپتامبر 2020
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده جامائیکا 
Toni Ann Singh 
ملکه زیبایی جهان اعلام شد
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده ویتنام
Luong Thuy Linh
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده روسیه
Alina Sanko
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده نپال
Anushka Shrestha
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده آمریکا
Emmy Cuvelier
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده بولیوی
Iciar Diaz
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده چین
 Li Peishan
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده فرانسه
Ophely Mezino
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده جامائیکا
 •  مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده بریتانیا
Bhasha Mukherjee
 •  مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده ایسلند
Misty Austfjord
 •  مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده نیکاراگوا
Maria Teresa Cortez
 •  مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
 •  مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده نیجریه
Nyekachi Douglas
 •  مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده ژاپن
Malika Sera
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
 • مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده جامائیکا
© REUTERS / Henry Nicholls
مراسم مرحله فینال کنکور ملکه زیبایی جهان در لندن
نماینده جامائیکا
Toni Ann Singh
ملکه زیبایی جهان اعلام شد.

در لندن مراسم فینال کنکور ملکه زیبایی جهان 2019 به پایان رسید.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از کنکور ملکه زیبایی جهان-2019 مورد توجه شما قرار داده می‌شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر