16:47 25 سپتامبر 2020
 • آبشار ویکتوریا پس از خشکی طولانی در زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا در زیمباوه
 • توریست ها همراه با راهنما کنار آبشار ویکتوریا، زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا پس از خشکی طولانی در زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا در زیمباوه
 • توریست ها همراه با راهنما کنار آبشار ویکتوریا، زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا در زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا پس از خشکی طولانی در زیمباوه
 • توریست ها همراه با راهنما کنار آبشار ویکتوریا، زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا در زیمباوه
 • آبشار ویکتوریا پس از خشکی طولانی در زیمباوه
© REUTERS / Staff
آبشار ویکتوریا پس از خشکی طولانی در زیمباوه

.تصاویری که نشان می دهد آبشار ویکتوریا در مرز نابودی است

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر